Jag har sålt stuglägenheten - Hälsn Hans Häggström